Hellet 3, 5700 Svendborg, Tlf.: 40872016
Udmeldelse
 

Barnets Navn:

Barnets CPR nr.:

 

Barnet udmeldes fra den:

 

Dato:

 

Underskrift:

 

Udmeldelse af institutionen: OBS print denne og aflever i bh. eller en seddel med udmeldelse skrevet i hånden.

Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden.

Ved overgang til skole gælder ovennævnte ikke, da er udmeldelsesfrist 1. april i det pågældende skoleår.

 

 

Modtaget i Tved børnehave den ______________________ 20__

 

Barnet udmeldes fra den _______________________20__

Sidst opdateret 4. april 2018