Hellet 3, 5700 Svendborg, Tlf.: 40872016
Orientering om lus
Billede 1
 

Lus

 

Sådan gør vi i Tved børnehave.

Når vi konstaterer at barnet har levende lus, ringer vi til forældrene og beder dem hente barnet så snart det er muligt af hensyn til smittefare for de øvrige børn. Når vi finder æg fra lus, orienteres forældrene ved afhentning af barnet og vi anbefaler behandling af barnet.

Denne beskrivelse vedrørende lus indeholder sundhedsstyrelses anbefalinger ved hovedlus samt en instruktion i kæmning af barnets hår.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende hovedlus.

Det er forældrenes ansvar, at deres børn undersøges og behandles for hovedlus. Den bedste måde at forebygge spredning mod hovedlus på er ved at undersøge barnet jævnligt – helts 1 gang om ugen. Undersøg altid barnet for lus ved henvendelse herom fra andre forældre, skolen og institutionen.

 

Behandling

Vælges kæmning som behandlingsmetode, skal personen kæmmes hver anden dag i 14 dage.

Vælges godkendte lægemidler som behandlingsmetode, anbefales det at gentage behandlingen efter 8 dage uanset anvisningerne på midlet. Husk at kontrollere, om behandlingen har virket.

Hvis behandlingen ikke virker, og alle fejlkilder kan udelukkes, bør man skifte til et andet middel eller bruge en tættekam.

 

Kæmning af barnets hår

Først vasker du barnets hår almindeligt. Helt våde lus sidder stille, tørre eller kun let fugtige lus bevæger/flytter sig, så hvis man skal have fat i de små krabater, så skal håret være vådt.

Så kommer du en god portion balsam i håret. For det første gør balsam håret lettere at rede ud, for det andet, så klistrer lusene fast i balsammen og har sværere ved at bevæge sig.

Så reder du håret igennem, så det ikke er filtret.

Og så går du i gang med kæmningen. Man tager en tættekam og så tager man en hårtot af gangen og reder fra hovedbunden og ud til hårspidsen i et strøg.

Når du har redt en hårtot igennem, så tørrer du kammen af på et stykke papir, ser hvad du har fanget, sikrer sig at kammen er ren og tager en ny hårtot.

Når du har været hele håret igennem og sikret dig at der ikke er flere levende lus, så vasker du hårbalsammen ud og tjekker en sidste gang.

 

Æg kan ikke fjernes 100 %, og det vigtigste er også at du sikre dig at der ikke er flere levende lus.

Vær sikker på, at barnet ikke har lus, når det sendes i skole eller institution efter ferierne.

Hvis barnet har lus, skal hele familien undersøges, men kun personer med lus skal behandles.

Følg nøje anvisningerne for det middel eller den metode, I vælger at behandle lusene med.

 

Hvornår kan barnet modtages i institutionen?

Børn med lus skal være i behandling, inden de møder i institutionen. Vær opmærksom på, at der er ekstra stor risiko for gensmitte i perioden efter en behandling, og indtil alle smittekilder i omgangskredsen er lusefri.

Hvis du er i tvivl, om dit barn har lus, eller du har andre spørgsmål, så henvend dig til den kommunale sundhedstjeneste, hvor der er tilknyttet en sundhedsplejerske til institutionens personale.

Brug kun midler, der er godkendt til behandling mod hovedlus på mennesker.

Ud over vask eller frysning af kamme, børster, huer og anden hovedbeklædning er der ingen grund til at foretage sig yderligere i omgivelserne.

 

Giv altid besked til institutionen og den nærmeste omgangskreds, hvis der er lus i familien.

 

Med venlig hilsen

Personale & bestyrelse i Tved børnehave

 

Sidst opdateret 25. april 2013