Hellet 3, 5700 Svendborg, Tlf.: 40872016
Børnemiljø


Alle Dagtilbud skal arbejde udfra Dagtilbudsloven. Læreplanen er beskrevet, og her vil vi sætte lidt fokus på, hvordan vi kan vurdere børnemiljøet i et børneperspektiv, som krævet. Se uddrag af Dagtilbudsloven.
Vi har udarbejdet spørgeskemaer til børnegrupperne i vores børnehave. De har været ind i grupper på 3 af gangen. Vi vedhæfter spørgeskemaet, med den samlede vurdering udfra svarerne. God læselyst!

§ 7. stk 1: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Sidst opdateret 14. august 2015