Hellet 3, 5700 Svendborg, Tlf.: 40872016
Den korte forældrefolder vuggestue.

  Den korte forældrefolder vuggestuen - Loppernesmiley

Velkommen til Tved Børnehus. Her er den korte udgave af de vigtigste informationer vedr. os.

Vigtigt AT VORES PERSONDATAPOLITIK LÆSES PÅ VORES HJEMMESIDE. Tved Børnehus kan rumme 47 bh. børn og 12 vug. børn. Vi er 16 personaler og 1 studerende.

 • Åbningstid 6.30-16.30 hver dag. Der åbnes i vuggestuen hvor der serveres morgenmad til 7.30. Oftest er det brød, havregrød, og havregryn. Vi lukker altid i børnehaven, og vuggestuen går dertil kl. 15.45, undtagen om fredagen, der er det kl. 15.00 vi går i bh.
 • Vi spiser frugt/brød imellem kl. 8.30-9.00. Herudover spiser vi madpakker ca. kl. 10.45 og igen eftermiddagsmad kl. 13.30. Husk: Middagsmadpakke og lille eftermiddagsmadpakke.
 • Vores madpolitik: Vi serverer så meget økologisk som muligt. Vi giver os god tid ved måltiderne, værner om en god og rar stemning, hvor madglæde er det vigtigste. Vi serverer økologisk letmælk til eftermiddagsmadpakken og vand til frokost. Vi ønsker madpakker uden: Vindruer, gulerødder og nødder. Det kan udgøre en højere risiko for at komme galt i halsen for de 0-3 årige, hvilket vi vil undgå. I øvrigt følger vi  Svendborgs Kommunes mad/måltidspolitik, og der bør ikke findes søde sager i madpakken. Rosiner er hyggeligt, men 1 lille pakke om ugen, er det man anbefaler.
 • Vores søvnpolitik: Børn sover når de har behov, og vi vækker dem ikke, med mindre vi har lavet en særlig aftale. Læge Vibeke Manniche, understreger at børn ikke sover dårligere om aftenen, hvis de har sovet meget om dagen, tværtimod. Vi fortæller mere til jer om barnets dag og trivsel ved afhentning, end om hvor meget det har spist og sovet, da det ofte overtager fokussmileyBørnene sover ude hele året under halvtaget, og når man ikke kan være i barnevognen mere, er der senge indenfor.
 • Vi leverer bleer til alle børn, de er allergitestet og uden parfume ”nature bamboo”. I skal selv medbringe: 1 barnevogn med madras, dyne og pude og myggenet. Hver fredag bør sengetøjet tages af og med hjem til vask. Vi har seler og køreposer, som er fast i vuggestuen.
 • Skiftetøj, hjemmesko og udendørstøj efter årstiden. Vi bliver med glæde både våde og mudret og beskidte på legepladsen, tag højde for det mht. tøjvalgJ Til tider er der rod i garderoben, men oftest er ”forsvundne” ting/tøj, på rette plads dagen efter – husk navn i alt.
 • Læs på stuetavlen og fællestavlen hver dag. Tjek også intra for dagsnyheder, samt tjek ”ferieblanketter” som skal udfyldes rettidigt.
 • Giv stuen en sms hvis dit barn er sygt. Tilmeld jer PBS når det første indbetalingskort kommer. Jeres barn skal være fuldt dækket af ulykke og ansvarsforsikring.
 • Vi kontakter jer altid, hvis vi vurderer jeres barn ikke kan deltage aktivt i dagsforløbet pga. sygdom, eller hvis det virker sløjt, og forventer det afhentes af jer, eller netværk. Det er ikke feber der afgør vores vurdering, men den almene tilstand. For at forebygge smittekilder, er vuggestuegruppen ”skofrit område” og det tilrådes at spritte hænder når man kommer – og går:) Børnene vasker hænder inden mad, samt efter leg ude.
 • Vi afholder en 3 mdr. samtale med jer nye forældre, hvor leder deltager med stuepersonale. Senere tilbydes en evt. overgangssamtale ved børnehavestart. I er meget velkomne til at bede om en snak ud over det, hvis I mener der er behov:) Det samme gør vi.
 • Kom til leder eller personale hvis du undrer dig over noget, der er som regel en forklaring på tingene. Vi taler respektfuldt til jer, og forventer det samme omvendt. Uge 29 og 30 opfordrer vi til ferie, da alt fast personale afholder hovedferie og der er vikardækning i huset. En dag om året er der pædagogisk dag med forældre/vikardækning, hvis man ikke kan holde fri. Denne står på årsplanen. På intra vil der være deadlines for feriemelding. Hvis deadlines ikke overholdes, og der ikke er lavet en aftale med stuen/leder, betragtes barnet som havende fri, og personaledækning udarbejdes herefter. Dette er besluttet på et fælles forældremøde.
 • Vi er private, men underlagt den samme lovgivning som de kommunale. Det betyder at vi samarbejder med andre faggrupper, psykolog, sundhedsplejeske, og talepædagog mm. Hvis et barn er særlig udfordret, eller på vej ud af trivsel forventer vi, at I som forældre og vi som vuggestue samarbejder om barnet. At vi sammen tager ansvar for at skabe trivsel. Nogle gange klares det enkelt, andre gange skal vi gøre brug af Kommunens tilbud som er mange forskellige. Vi har pligt til at underrette ved bekymring, eller foretage anden indsats, så barnet kommer i trivsel. Vi bruger vores faglighed og gør det nødvendige – altid allerhelst i samarbejde med Jer. I samtaler kan I altid tage en bisidder med, ligesom vi kan tage en bisidder med, ex. fra bestyrelsen.
 • Foruden hele husets værdier: Trivsel – via anerkendelse, læring og inklusion, arbejder vi således: Vi er anerkendende og tager børn alvorligt. Vi guider, vejleder og viser lederskab og bestræber at være så nærværende som muligt. Vi lægger særligt vægt på at barnet udvikler selvværd sammen med sociale evner. I vuggestuen vægter vi særligt at ”spejle børnene” i vores samspil. At gentage og sætte ord på, hvad vi og de gør. At se deres positive hensigter, og altid have positive forventninger til vores kontakt. Vi har dem på skødet og hygger om dem, men kysser aldrig børnene, og undgår det også, hvis de laver kyssemund. Dette for at afgrænse den form for kontakt til de helt nære i familien:) Vi afstemmer os sammen og har fokus på fælles opmærksomhed. Dette for at styrke selvværd, sprog og kommunikation. Omsorg, sang, fagter, varme og glæde, er grundstenen i vores samvær:)

Personale i vuggestuen: Karina og Dorthe pædagoger.

                                          Lotte pædagogmedhjælper.

                                          Medhjælpere: Camilla /connie

                                          Timer/ydertimer.

Vi er tre personer imellem 8.30 og 15.30 mandag til torsdag. Fredag er vi altid lidt færre i hele huset i ydertimerne.

Vi er sammen med børnehavebørnene når det er oplagt og muligt, og betragter os som et helt hus:) VEL MØDT I TVED BØRNEHUS.