Hellet 3, 5700 Svendborg, Tlf.: 40872016
Vuggestue

Vuggestuen er undervejs. Vi ved at de første 3 år af livet, er vigtige for barnets tillid og mestring i verdenen. I vores vuggestue kan du som barn forvente at blive set, hørt og anerkendt. At blive støttet i din selvhjulpenhed. At glædes via sang, fagter og musik. At blive trøstet og mærke omsorg, når noget er svært. At føle sig som en del af fællesskabet, og lære om det som du er parat til, sammen med det der ligger i nærmeste zone for udvikling. 

Her er et par fotos af de pavilloner der vil kobles på vores legeplads. Indmeldelse skrives under rubrikken "indmeldelse" i menuen. Skriv vuggestue i kommentarfeltet.