Hellet 3, 5700 Svendborg, Tlf.: 40872016
Børnehave og skole


Børnehave livet er helt sit eget. Her læres meget via legen, og her lærer børn meget af hinanden i samspil og relationer.Vi arbejder ud fra læreplanstemaer, og vores hverdagsmiljø/læringsmiljø, er præget af al den læring, der findes i et rum med mennesker. Når børnene når til januar i det år de skal i skole, så starter vi en førskolegruppe. Her arbejder vi målrettet med læring. Vi har ture ud af huset, vi lærer om trafikken, vi skriver tal og bogstaver, lærer om dyr og mennesker, og om hvordan man arbejder i en skole. De har egen mappe og blyant og viskelæder. De har opgaver og emner som de gør meget ud af. Alt det er vi omkring i hele børnehavetiden, men nu er det mere målrettet. Vi besøger deres respektive skoler. Vi låner et klasseværelse på den lokale skole, og prøver at gå i skole. Vi har besøg af de lærere som vores kommende skolebørn skal undervises af, og bliver inviteret til arrangementer på skolen. Alt sammen for at bygge bro mellem børnehave og skole. Se gerne "førskolebrevet" i underpunktet, som en rettesnor for det kommende skolebarn. Forældre til de kommende skolebørn, støtter op om perioden, ved at kigge i skolemappen sammen med barnet i institutionen. Mappen kan også tages med hjem i weekenden, og være fokus for samtale. Hvert barn skal også medbringe en A4 mappe med 25 chartek i til skolearbejdet. Dette er en spæd start på en spirende glæde, at være med til at erhverve sig denne mappe - hvor barnet selv skal skrive navn på!:)Det kan være en god ide selv at lade barnet fortælle om, hvad det glæder sig til ved skolen. Og også spørge til, om der er noget det ikke glæder sig til. På den måde, forbygger vi lidt den skuffelse det for nogle er, at erkende de ikke kan læse og skrive efter en uge i skolen. Det opleves måske også mere naturligt, at der også kan være udfordringer ved at gå i skole, hvis vi på forhånd giver plads i samtalen til blandede følelser. Vores erfaring er, at skolestart er både forbundet med forventingspres, og forventnings glæde. Spørg altid personalet hvis der er spørgsmål, eller hvis gode råd søges:)